CRAMO – Fra produktfokus til kundeflow

proces-metode

Helt grundlæggende vil projektet følge en designproces fra afdækning til udvikling med aktiv brugerinddragelse i alle led og med design thinking og prototyping som procesgreb.

ETABLERING
I etableringsfasen fastlægges projektets ramme i samarbejde med ledelse og medarbejdere involveres i samarbejdet på kick-off. Herunder opstilles projektets tidsramme, mål, leverancer og succeskriterier. Projektbeskrivelsen er samarbejdets køreplan.

UNDERSØGELSE
I undersøgelsesfasen udforsker vi gennem workshops kunderejser og touch points. Vi gennemfører desk-research fra andre brancher, og vi udfordrer CRAMO’s ledelse og medarbejdere ved at gøre dem til kunder i egen forretning. Og vi udfordre kunderne i deres oplevelse af CRAMO som virksomhed. Vi observerer og konkluderer afslutningsvist på de både oplevede og opdagede findings. Findings er inspirationsstoffet til næste fase.

SKABELSE
I skabelsesfasen går vi i idé-mode med CRAMO og CRAMO’s kunder. Vi udsætter dem for cocreation og idégenerering af både services og forretningsmuligheder. Først genererer vi en massiv bunke ideer, som derefter via kritisk vurdering sorteres, prioriteres og skæres ned til i en bruttoliste. Bruttolisten vil bestå af ca. 12 koncepter. Et koncept kan her være både en ny service, ny proces eller ny forretningsmodel.

AFPRØVE/TESTE
I afprøvningsfasen tager vi de udvalgte koncepter ud af laboratoriet og ind i noget der minder om virkeligheden, hvor vi arbejder med Living Labs (konstrueret virkelighed til formålet). Her vil vi afprøve koncepterne gennem prototyper med rigtige kunder – igen i iterative processer over flere omgange, til vi er blevet kloge nok til at kunne vurdere om konceptet holder i praksis. Fasen afsluttes med en opsamling af resultater og præsentation af vores anbefalinger. Dette er vores konklusion på samarbejdet og det føder ind i den sidste fase.

DOKUMENTATION OG OVERLEVERING
I dokumentationsfasen samler vi hele processen i en guide, der beskriver og instruerer i at skabe lignende forløb for CRAMO og andre froover. Metoder og processer beskrives såvel som resultater og kommentarer fra de involverede parter.

CRAMO_tidsplan_2

observationer

obs_odense_img_4130

Vi følger gennem observation, interviews og fotoregistrering virksomhedens håndtering af kundehenvendelser og den daglige gang i ordremodtagelsen og på pladserne. Tilgangen er åben og nysgerrig med spørgen ind til processer og arbejdsgange. Der laves observationer på fire kontorer rundt omkring i landet – dels for at forstå det gennemgående work flow og dels for at se forskelle i lokale rutiner og systemer. Under vores observationer har vi talt med omk. 12 personer, der alle på den ene eller anden måde sidder med ordrer og kundekontakt.

 

glostrup
obs_glostrup_img_4056 obs_glostrup_img_4054 obs_glostrup_2_img_4045 obs_glostrup_img_4016

aalborg

obs_aalborg_2016-09-05-13-51-13 obs_aalborg2016-09-05-14-58-09 obs_aalborg_2_2016-09-05-15-06-41 obs_aalborg_2_skaermbillede-2016-09-12-kl-16-43-34

koege
obs_koege_img_4103 obs_koege_img_4098
obs_koege_2_img_4101 obs_koege_2_img_4082

odense
obs_odense_img_4117 obs_odense_img_4124obs_odense_2_2016-09-06-14-01-13 obs_odense_2_2016-09-06-13-18-33